njoftime

Njoftim: “Për shtyrjen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të këshillave studentore të Univeristetit “Ismail Qemali”, Vlorë”

NJË NDRYSHIM: NË VENDIMIN NR.3, DATË 24.01.2022 “PËR SHTYRJEN E PERIUDHËS ZGJEDHORE DHE DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR ANËTARË TË KËSHILLAVE STUDENTORE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORE” …më shumë

Vendim nr 7 dt 29.03.2022