Bursa Erasmus +për studentë pranë Universitetit të Gironës, Spanje

Thirrje për bursa trajnimi për studentë në kuadër të projektit KnowHub – “Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse”. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadwr tw projektit “Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse-KnowHub”,Read More…