Bursa Erasmus+mobilitete mësimdhënie/ trajnim në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 1 International Credit Mobility në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Bergamos (University of Bergamo ), Italy në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin eRead More…

Workshop nga AUTH në mbështetje të kërkuesve

Universitetit Aristoteli në Selanik, Greqi në bashkëpunim me iniciativën “Inspireurope” për të mbështetur kërkuesit, do të organizojnë një Workshop Rajonal të Inspireurope në Evropën Juglindore, i cili do të mbahet më 31 mars 2022 në Selanik, Greqi. (Vendi: Qendra e Shpërndarjes së Kërkimeve të Universitetit Aristoteli-KEDEA). Për shkak të kufizimeve të COVID-19, ËoRead More…