Bashkëpunim mes Universitetit të Westfalisë dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Drejt konkretizimit bashkëpunimi mes universitetit të Westfalisë dhe universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës. Pas bashkëbisedimeve konsultative mes rektoratëve të dy universiteteve mbi degët dhe kurikulat bazë pritet të vendosen kornizat konkrete të bashkëpunimit. Programe studimi si turizmi, tregtia e logjistika apo dhe inxhinieritë mekanike e elektrike mbulojnë fushat më të rRead More…