njoftime

Hapet Programi i Studimit në Ciklin e Tretë Doktoratë në “Studime Gjuhësore, Letrare dhe Kulturore”

Një tjetër risi dhe sukses për Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës.

Hapet Programi i Studimit në Ciklin e Tretë Doktoratë në “Studime Gjuhësore, Letrare dhe Kulturore”

Ky program studimi i Fakultetit të Shkencave Humane u ofron mundësi studentëve që, pas përfundimit me sukses të dy cikleve të studimit, Bachelor dhe Master, të mund t’i vijojnë më tej studimet e tyre në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, në Ciklin e Tretë të Doktoraturës në “Studime Gjuhësore, Letrare dhe Kulturore”, në përputhje me kriteret specifike të këtij program studimi.

Dergohet urdhri per njohje dhe zbatim (doktoratura) (1)