Bursa në kuadër të Programit “Summer Schools of Slavonic Studiesin 2022”.

njoftime

Bursat që ofrohen nga pala Çeke në kuadër të Programit “Summer Schools of Slavonic Studiesin 2022”.

Informacioni mbi afatet, kriteret si dhe detajet e aplikimi i gjeni në linkun më poshtë në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, (https://arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/).

Linku: https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/837-not%C3%AB-verbale-e-Ambasad%C3%ABs-%C3%87eke-p%C3%ABr-Shkoll%C3%ABn-verore-2022.pdf .