njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 12, datë 22.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë  për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik.

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  3. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit