Bursa Erasmus + për mobilitet stafi për mësimdhënie në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani.

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë hap thirrjen për mobilitRead More…

Hapen thirrjet për aplikim – programi B4Students nga Grupi BALFIN

Programi B4Students nga Grupi BALFIN, ka rihapur thirrjet për aplikim nga studentët në: Programin e Praktikës & Punësimit dhe ii. Konkursin e Ideve të Biznesit. Programi i Praktikës & Punësimit,për këtë vit, do të ofrohet në dy periudha 3-mujore,mars – prill – maj dhe gusht – shtator – tetor. Për 3-mujorin e parë të praktikës, aplikimet do të prRead More…