Bursa Erasmus + për mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA ICM, fton stafin e UV-sëRead More…