BURSA STUDIMI NË UNIVERSITETIN MOHAMED BIN ZAYED TË INTEGJENCËS ARTIFICIALE NË ABU DHABI VITI AKADEMIK 2021-2022

Nëpërmjet Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Abu Dhabi jemi informuar mbi ofrimin e bursave të studimit për studentët e ekselencës, për studime pas universitare master dhe doktoraturë, në Universitetin Mohamed bin Zayes të Inteligjencës Artificiale (MBZUAI). Ky universitet është themeluar në vitin 2019 dhe ofron programe në fushën e Inteligjencës Artificiale për stuRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 124, datë 16.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, për fushën e infermierisë për vitin akademik 2021-2022  pranë Departamentit të Infermierisë në FakultetinRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, ftoRead More…