Bursa Erasmus + për student në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Atikës Perëndimore, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithëRead More…

Personel akademik, “asistent-lektorë” në Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 117, datë 05.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  Përshkrimi i vendit të punës 1 (një) personel akademik, “asistent-lektorë” (jo me gradë shkencore apo tituj akademik), me kohë të plotë, për mbulimin e ngaRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ataturkut (Ataturk University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Ataturkut (Ataturk University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin i Ataturkut në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të Read More…