Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM Vlorë më 27.10.2021 Vendi i zhvillimit të Workshop-it  Universiteti “Ismail Qemali“ i Vlorës   U organizua më 27 Tetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Dytë i projektit TANGRAM me temë: “Gjenerimi i projekt ideve nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmitRead More…