Bursa Erasmus + studimi për studentë në Universiteti Salento (University of Salento) në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Salento (University of Salento) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë pRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme në fushën e financës  dhe kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asistent-lektorë” në fushën e financës  dhe kontabilRead More…