Lista e aplikantëve raundi III

Listat e aplikantëve Raundi III, për vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse: Fakulteti i Ekonomisë (FE), Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT), Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH), Fakulteti i Shëndetit (FSH). Read More…

JAVA NDËRKOMBËTARE VIRTUALE NË KOLEGJIN E KUJDESIT TË SHËNDETIT

Kolegji i Kujdesit të Shëndetit në Estoni (Tallinn Health Care College) do të zhvillojë në periudhën 8-12 Nëntor 2021 aktivitetin tërësisht online të javës ndërkombëtare “Arsimi i Kujdesit të Shëndetit dhe Praktika e Erës së Ndryshimit”. Aktivitetet kryesore të javës do të përfshijnë: 08.11 – Hapja, simulim virtual, leksione dhe prezantime. 09.11 – KonferencRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuadër Read More…