Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Biologjise

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 78, datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës. 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” per vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të BRead More…

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “NEW CHALLENGES TO LINGUISTICS, TEACHING PRACTICES, TRANSLATION AND CULTURAL HORIZONS”

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “NEW CHALLENGES TO LINGUISTICS, TEACHING PRACTICES, TRANSLATION AND CULTURAL HORIZONS” DECEMBER 20, 2021 VLORE, ALBANIA   The Department of Foreign Languages welcomes academics, researchers and students to showcase your papers on topics related to education, humanities and social sciences. All are welcome! After a successful launch of the 5th InternatRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Padovës, (University of Padua) në Itali hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnimnë Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore (University West Attica) në Greqi në kuadër të Programit Erasmus+ për kompoRead More…