Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë-Greqi hap thirrjen për mobilitete studRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë Universiteti i Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious (St.Cyril and St. Methodious University of Veliko Turnovo) në Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious (St.Cyril and St. Methodious University of Veliko Turnovo) në Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious në kuadër tRead More…