Personel akademik me kohë të pjesshme në lëndët e Inxhinierisë Mekanike Navale dhe Elektrike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 76, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe TekRead More…