GARANTO SUKSESIN TËND! Apliko tani për programe të dyta studimi!

GARANTO SUKSESIN TËND! Apliko tani për programe të dyta studimi!   Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë deri në datën 18.10.2021 Të interesuarit duhet të paraqiten personalisht, ose nëperRead More…