Bursa Erasmus + studimi/praktike për studentë nëUniversiteti i Pireut (University of Piraeus) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi/praktike për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Pireut (University of Piraeus) në Greqi.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pireut, Greqi, hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KRead More…