njoftime

Program i Gjuhës Greke He.L.a.S

Universiteti i Janinës gjatë periudhës Tetor 2021- Maj 2022 do të zhvillojë programin dimëror He.L.a.S.

Ky program konsiston në mësimin e gjuhës greke në distancë.

Për ndjekjen e programit është një tarifë prej 500 EUR dhe pjesëmarrësit do të përfitojnë:

  • Lëndët e gjuhës greke
  • Çertifikatë pjesëmarrje
  • Pregatitje për provimin e çertifikimit të arritjeve në greqisht.

Më shumë informacion e gjeni në linkun: http://hellenic-center.uoi.gr

Nëse keni paqartësi mund të kontaktoni dhe në e-mailin: fefthymi@uoi.gr

Afati i fundit i regjistrimit është deri më datë 17/09/2021.