njoftime

Listat e aplikantëve 2021

Listat e aplikantëve per vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse:

Fakulteti i Ekonomisë (FE),

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT),

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH),

Fakulteti i Shëndetit (FSH).

 

Listat aplikantëve 2021