njoftime

Takim B2B ne kuader te projektit SESC

Ne daten 16 dhe 17 Shtator, projekti SESC kete here shkon tek bizneset dhe operatoret ekonomike te energjive smart. Takimi B2B mbledh prane Hotel partner perfaqesues nga institucione te rajonit per te bere te njohur tregjet dhe trendin e energjive te rinovueshme ne Europe dhe cila eshte situata ne Shqiperi. Eksperte dhe njohes te fushes do te referojne ne dy dite te ngjeshura me aktivitete duke implementuar nje pakete pune me kete aktiviteti te planifikuar me sukses. UV drejton projektin duke koordinuar edhe me partneret italiane CNA LECCE dhe UNIVERSITETI MEDITERAN PODGORICE MONTENEGRO