Bursa Erasmus + studimi për studentë në Universitetin Vroclav, (University of Wroclaw) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Vroclav, (University of Wroclaw) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Vroclav, (University of Wroclaw) në Poloni hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për kompoRead More…