[:sq]Projekti TANGRAM-Workshop-i i parë: “Vizioni për të ardhmen. Pritjet negative dhe pozitive si dhe risqet e zhvillimit te turizmit”[:en]The TANGRAM Project -The first workshop: “Future Vision. Negative and positive expectations and fears of tourism development”[:]

[:sq]Projekti TANGRAM Workshop-i i parë me temë: “Vizioni për të ardhmen. Pritjet negative dhe pozitive si dhe risqet e zhvillimit te turizmit” Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, si partner në projektit TANGRAM, “Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace” në kuadër të programit ADRION, organizoi me date 22.06.2021, WorkshRead More…