[:sq]Bursa Erasmus+ për mësimdhënie në Universitetin Europian Juglindor (South East European University) në Maqedoninë e Veriut[:]

[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Europian Juglindor (South East European University) në Maqedoninë e Veriut. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Europian Juglindor (South East European University) hap thirrjen për mobilitet mësimdRead More…