Java ndërkombëtare e studentëve (ISWINT)

njoftime Thirrje

 Java ndërkombëtare e studentëve (ISWINT)

Në periudhën 19-25 Korrik 2021 organizohet edicioni i 28-të i Javës ndërkombëtare të studentëve (ISWinT), me mbështejen e organizatës së studentëve Liga AC dhe Universitetit Politeknik të Timishoarës  (The Polytechnic University of Timisoara).

Aktiviteti është një festival arsimor ndërkulturor, i cili inkurajon zhvillimin e njohurive  nëpërmjet workshopeve, si dhe edicioni i këtij viti do të zhvillohet online për shkak të pandemisë, me temë “Sfidat globale, zgjidhjet komunitare”.

Më shumë informacion mbi aktivitetin dhe aplikimin e gjeni në linkun:

https://iswint.ro/

Aplikimet janë të hapura deri më 13/06/2021 dhe formularin e aplikimit e gjeni në linkun:

https://iswint.ro/portal/