njoftime

[:sq]Konferenca e 8-të Shkencore “Scientific Challenges for Sustainable Development 21” do të zhvendoset në datën 2 Korrik ( E premte).[:en]the 8th Scientific Conference “Scientific Challenges for Sustainable Development 21”, will be postponed to July 2 (Friday)[:]

[:sq]

Të nderuar autorë,
Për arsye teknike, Konferenca e 8-të Shkencore “Scientific Challenges for Sustainable Development 21” do të zhvendoset në datën 2 Korrik ( E premte).
Afati i dorëzimit të punimeve të plota është 25 Qershor.
Me respekt,
Këshilli Organizativ SCfSD21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dear authors,
Due to some technical issues, the 8th Scientific Conference “Scientific Challenges for Sustainable Development 21”, will be postponed to July 2 (Friday).
The deadline for full paper submission is June 25.
Kind regards,
Organizing Committee SCfSD21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Почитувани автори,
Ве информираме дека 8-та Научна Конференција  “Scientific Challenges for Sustainable Development 21”, ќе биде преместена и истата ќе се одржи на 02 Јули (Петок) .
Крајниот рок за доставување на научниот труд е 25 Јуни.
Со почит,
Организационен Одбор SCfSD21

[:en]

Të nderuar autorë,
Për arsye teknike, Konferenca e 8-të Shkencore “Scientific Challenges for Sustainable Development 21” do të zhvendoset në datën 2 Korrik ( E premte).
Afati i dorëzimit të punimeve të plota është 25 Qershor.
Me respekt,
Këshilli Organizativ SCfSD21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dear authors,
Due to some technical issues, the 8th Scientific Conference “Scientific Challenges for Sustainable Development 21”, will be postponed to July 2 (Friday).
The deadline for full paper submission is June 25.
Kind regards,
Organizing Committee SCfSD21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Почитувани автори,
Ве информираме дека 8-та Научна Конференција  “Scientific Challenges for Sustainable Development 21”, ќе биде преместена и истата ќе се одржи на 02 Јули (Петок) .
Крајниот рок за доставување на научниот труд е 25 Јуни.
Со почит,
Организационен Одбор SCfSD21
  

[:]