[:sq]Specialist Finance në Sektorin e Financës[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Vendimin nr. 19, datë 14.07.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë““ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail QemaliRead More…