Pandemia e COVID-19, mësimi dhe kërkimi shkencor on-line në UV

Pandemia e COVID-19, mësimi dhe kërkimi shkencor on-line në UV Nga Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” Është detyrim dhe kënaqësi për mua që si kryeredaktor i Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, që të përcjell për lexuesit një rezyme shpjeguese në çelje të volumit të ri të tij, (Numër 4, Vëllimi 1, 2021),Read More…

Bursa Erasmus + Studimi/Praktikë për studentë nga Universiteti i Pireut, Greqi

Thirrje për bursa studimi/praktike për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Pireut (University of Piraeus) në Greqi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pireut, Greqi, hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1. FtohenRead More…