njoftime Thirrje

[:sq]Shkolla Verore Ndërkombëtare e 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021- 2030” në Bosnjë dhe Hercegovinë[:en]16th International Summer School “National Energy and Climate Plans 2021- 2030” in Bosnia And Herzegovina[:]

[:sq]Shkolla Verore Ndërkombëtare e 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021- 2030” në Bosnjë dhe Hercegovinë

Hapen aplikimet për Shkollën Verore Ndërkombëtare të 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021-2030” e cila do të mbahet në fshatin Čardaci në Bosnjë dhe Hercegovinë më 19-28 gusht 2020.

Shkolla Verore e cila do të organizohet në anglisht ka për qëllim kryesor trajnimin e profesionistëve të rinj në qasjet ndërdisiplinare të energjisë dhe ndryshimit të klimës në punën dhe kërkimin e tyre shkencor, nga kërkimi themelor te shkenca e aplikuar.

Aplikimi është i hapur, ndër të tjera, për studentët e vitit të fundit Bachelor, Master dhe Doktoraturë në fushën përkatëse nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Hungaria, Italia, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Sllovenia.

 

Pjesëmarrja në shkollën verore është falas. Shpenzimet e akomodimit, leksionet, materialet mësimor dhe vizita studimore do të mbulohen nga organizatorët. Pjesëmarrësit do të mbulojnë vetëm koston e transportit të tyre për / nga vendi i eventit.

Të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e aplikimit në linkun e mëposhtëm: https://forms.gle/PZ6yvT1jaHFV9LLs5  si dhe të bashkëlidhin CV-në dhe dokumentet e tyre mbështetëse (Letër motivimi, certifikatat etj).

Afati i fundit për aplikime është 30 qershor 2021.

Për më shumë informacion ju lutemi kontaktoni në adresën email në: info@reic.org.ba

 

[:en]16th International Summer School “National Energy and Climate Plans 2021-

2030” in Bosnia And Herzegovina

The 16th International Summer School “National Energy and Climate Plans 2021-2030” will be held in the Ethno village Čardaci (Bosnia and Herzegovina) in August 19-28, 2020.

The Summer School will be organized in English and its main objective is to train young professionals in interdisciplinary approaches to energy and climate change in their scientific work and research, from fundamental research to applied science.

The application is opened, among others, to final year Bachelor, Master and PhD students in the relevant field from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Hungary, Italy, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia.

No participation fees are required. Full fellowship includes costs of full board accommodation, lectures, learning material and study visit. Participants will cover only cost of their transport to/from the venue.

To apply fill out the application form on https://forms.gle/PZ6yvT1jaHFV9LLs5 and attach your CV and supporting documents (Letter of motivation, obtained certificates etc).

Deadline for applications: June 30, 2021

If you have any enquiry, please contact email at: info@reic.org.ba

[:]