njoftime Thirrje

[:sq]HAPEN THIRRJET PËR APLIKIM NË KUADER TË PROGRAMIT ERASMUS+ PËR VITIN 2021[:]

[:sq]HAPEN THIRRJET PËR APLIKIM NË KUADER TË PROGRAMIT ERASMUS+ PËR VITIN 2021

Komisioni Europian ka hapur thirrjet për projekt propozim në kuadër të Programit Erasmus+ për vitin 2021.

Thirrja përfshin Akset e mëposhtme të Programit:

  • KA1 – Mobiliteti i të nxënit
  • KA2 – Bashkëpunimi ndërmjet organizatave dhe institucioneve
  • KA3 – Mbështetje për zhvillimin dhe bashkëpunimin e politikave

Për detaje të mëtejshme mbi kriteret e thirrjes dhe modalitetet e aplikimit Ju lutemi referojuni Thirrjes se hapur per aplikim nga Komisioni Evropian si dhe Udhëzuesit të Programit Erasmus+ 2021 (versioni 1, datë 25/03/2021) në linket e mëposhtme:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

https://www.erasmustrainingcourses.com/uploads/6/5/6/3/65630323/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf[:]