Shkolla Verore Ndërkombëtare e 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021- 2030” në Bosnjë dhe Hercegovinë

Shkolla Verore Ndërkombëtare e 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021- 2030” në Bosnjë dhe Hercegovinë Hapen aplikimet për Shkollën Verore Ndërkombëtare të 16-të “Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës 2021-2030” e cila do të mbahet në fshatin Čardaci në Bosnjë dhe Hercegovinë më 19-28 gusht 2020. Shkolla Verore e cila do të organizohet në anglisRead More…