Thirrje për aplikim nga Universiteti Hradec Králové, Çeki

njoftime Thirrje

 Thirrje për aplikim nga Universiteti Hradec Králové, Çeki

Universiteti Hradec Králové në Çeki ka hapur thirrjen për aplikime në kuadër të projekteve mbi mobilitetet ndërkombëtare me qëllim:

  • Rritjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare
  • Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në kërkim
  • Mbështetje në rritjen profesionale të kërkuesve

Aplikantëve u kërkohet të jenë:

  • Kërkues postdoktorantë me 7 vite eksperincë pas përfitimit të titullit PhD ose ekuivalenten e saj. Mobiliteti do të zgjasë nga 6 deri në 24 muaj me një pagë neto mujore me kohë të plotë 1.800 Euro.
  • Studiues të vjetër, të cilët zotërojnë një PhD ose diplomë të njëjtë (ISCED niveli ekuivalent 8) me 7 ose më shumë vite para fillimit të datës së mobilitetit , mobiliteti do të zgjasë nga 3 deri në 24 muaj me një pagë mujore neto me kohë të plotë 2, 550 EUR.

Afati i fundit për dorëzimin e një aplikimi është 11 Prill 2021.

Informacion më të detajuar e gjeni në lidhjen:

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-2/ridici-akty/rektorske-vynosy/2021/call-for-competition-for-international-mobility-within-the-project-international-mobilities-for-research-activities-at-the-university-of-hradec-kralove-ii-regis-3