[:sq]BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË SLLOVAKI[:]

[:sq]BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË SLLOVAKI VITI AKADEMIK 2021-2022 Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Sllovakinë në fushën e arsimit, Qeveria e Sllovakisë ofron 2 (dy) bursa studimi universitare në nivelin bachelor dhe master për shtetas shqiptarë, të cilët dëshirojnë të studiojnë në institucionet shtetërore të arsimit të lartë të Republikës së SllovakisRead More…

[:sq]BURSA STUDIMI NË INSTITUTIN QENDROR HINDI,[:]

[:sq]BURSA STUDIMI NË INSTITUTIN QENDROR HINDI, VITI AKADEMIK 2021-2022 Ambasada e Indisë me qendër në Rumani informon se janë hapur aplikimet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2021-2022 në Institutin Qendror Hindi, i cili mbështetet nga Ministria për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore e Indisë. Në këtë thirrje ftohen të aplikojnë të gjithë kandidatët potenciaRead More…