[:sq]PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË[:]

[:sq]1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në fushën disiplinare Psikologji. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit. Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët Të jetë shtRead More…