Thirrje publike për shprehje interesi për punësim pranë KQZ

njoftime
Të nderuar studentë, bashkëlidhur njoftimi i KQZ për “Thirrje publike për shprehje interesi për punësim pranë KQZ’
 
http://kqz.gov.al/apliko/