Njoftim punesimi specialist sherbimesh

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës personel administrativ në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

 Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”

– Kategoria e pagës  IV-a.

Njoftimi i plote

Skema e pikezimit