[:sq]Njoftim për Bursat e studentit[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”; sipas vendimeve të BA për studentët buRead More…

[:sq]Ekspozita shëtitëse “Burrat për fuqizimin e grave”[:]

[:sq]Ekspozita shëtitëse “Burrat për fuqizimin e grave” Në kuadër të 16 ditëve kundër dhunës në familje, më datë 11.12.2020,  në mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, u mbajt ekspozita “Burrat për fuqizimin e grave”. Ekspozita u realizua falë bashkëpunimit me Qendrën Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë, shoqatën “Gruaja tek GRead More…