[:sq]Shtyhet afati i pranimit të aplikimeve për mobilitet personeli në Universitetin Aristoli, Greqi.[:]

[:sq]Shtyhet afati i pranimit te aplikimeve për mobilitet personeli ne Universitetin Aristoli, Greqi. I gjithe personeli i intersuar mund te dorezoje dokumentat dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë ose elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën international@univlora.edu.al brenda datës 25/11/2020, ora 13:00. Thirrje për mobiliteRead More…