[:sq]Vendim Rektorati Nr. 25 per Realizimin e veprimtarisë institucionale në Distancë[:]

[:sq]Vendim Rektorati Nr. 25 Datë 18.11.2020 Për “Miratimin e Propozimit të Drejtores të Komunikimit dhe të Burimeve  Njerëzore, për Realizimin e Veprimtarisë Ndihmësakademike dhe Administrative Institucionale në Distancë” Në mbështetje të ligjit nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve invektive”, referuar  dhe situatës së krijuar dhe Read More…