Njoftim punësim pranë QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT

  NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 62, datë 27.10.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT  Përshkrimi i Read More…

Bursa për studentët Erasmus + në Universitetin e Atikës Perëndimore (West Attica University- UniWA) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (West Attica University- UniWA) në Greqi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore (West Attica University) në Greqi, hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuRead More…

Bursa për student Erasmus + në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli (AUTH) në Selanik, Greqi, hap thirrjen e parë për mobilitete studentësh Read More…

DIHA – Programi i bursave nga Biznesi Gjerman 2021!

    DIHA – Programi i bursave nga Biznesi Gjerman 2021! Shoqata Gjermane e Industrise dhe Tregtise ne Shqiperi (DIHA) , organizon aktivitetin mbi programin e Praktikave te Biznesit German 2021. Prezantimi i Programin te Bursave nga Biznesi Gjerman 2021 eshte bere neper auditoret e universiteteve, por kete vit per shkak te pandemise prezantimi do te behet online nepermjet platRead More…