Vetëkandidim për anëtar te KIZ në FSHT në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë


Njoftim për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Njoftimi i plote