Urdhër Nr. 175, datë 30.06.2020 i MARS për zhvillimin e procesit zgjedhor në IAL


Urdhër Nr. 175, datë 30.06.2020 i MARS për zhvillimin e procesit zgjedhor në IAL

Urdher-Nr.-175-date-30.06.2020-i-MARS-per-zhvillimin-e-procesit-zgjedhor-ne-IAL