Vendim Nr 274 për vetëkandidim për anëtar të KIZ në FSHT


Vendim Nr 274, për hapjen e procesit për vetëkandidim për anetar të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Vendimi