Rikthimi në Auditor


Rikthmi në auditor, nën zbatimin rigoroz të protokolleve të Ministrisë së Shëndetësisë.