[:sq]Vendime te KZF ne fakultete per shtyrjen e regjistrimeve[:]

[:sq]Vendime te KZF per SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETET E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË. Vendimi Nr. 4 KZFSHH Vendimi Nr. 4 KZFE Vendimi Nr. 4 KZFSHT Vendimi Nr. 4 KZFSHP [:]Read More…