ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE


VENDIM

Nr. 1 , datë 18.03.2020

 

PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

 

Vendimi i plote