SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE (KZF).

njoftime

VENDIM
Nr. 1 , datë 18.03.2020

PËR
PËR SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR
PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE (KZF).

 

Vendimi i plote