Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit MEVLANA në Universitetin Bingol (Bingol University) në Turqi

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me universitetin Bingol (Bingol University) në Turqi, në kuadër të Programit MEVLANA, fton të gjithë studentët e UV-së për të aplikuar bursa shkëmbimi  për vitit akademik 2020-2021.   Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës (UV). Ata nuk do të paguRead More…

Njoftim!

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË   VENDIM Nr.1, datë 11. 03. 2020  PËR KRYERJEN E DETYRAVE FUNKSIONALE TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR PËRMES  KOMUNIKIMIT TELEFONIK DHE ELEKTRONIK   Nr. 2, datë 11.03.2020 PËR NGRITJEN E KOMISIONEVE TËRead More…