njoftime

[:sq]Njoftim! [:]

[:sq]NJOFTIM

PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

 

VENDIM Nr.1, datë 11. 03. 2020 

PËR KRYERJEN E DETYRAVE FUNKSIONALE TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR PËRMES  KOMUNIKIMIT TELEFONIK DHE ELEKTRONIK

 

Nr. 2, datë 11.03.2020
PËR NGRITJEN E KOMISIONEVE TË ZGJEDHJEVE NË FAKULTETE (KZF) NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

 

Njoftim për vetëkandidim për anëtarë të Komisioneve të Zgjedhjeve në Fakultete (KZF) në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

 

VENDIM Nr.4, datë 11.03.2020
PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË
[:]